Khẳng định giá trị thương hiệu
default-logo
South Korea

Thủ tục xin Visa Hàn Quốc

|Comments are Off
Thủ tục xin Visa Hàn Quốc 1. 02 ảnh (4,5 x 4,5cm) : ảnh mới chụp, nền trắng. 2. Hộ chiếu (hộ chiếu gốc đã ký tên, còn hạn sáu tháng trở lên) + Hộ chiếu cũ (nếu có) 3. Giấy chứng nhận làm việc (Dịch tiếng Anh công chứng Nhà nước) + Khối hành chính sự nghiệp: – Quyết đị...